Informatii Contractori

27.03.2020

Descarcati Invitatia, Specificatiile tehnice si Formularele aferente procedurii de achizitie pentru: servicii de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri si servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2, Prioritatea de investitii 2.2

Proiect POR 2014-2020

www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro