Informatii Contractori

22.05.2019

Descarcati Invitatia, Specificatiile tehnice si Formularele aferente procedurii de achizitie pentru: servicii de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri si servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2, Prioritatea de investitii 2.2