Inapoi la site-ul VIRIX
  

Denumirea beneficiarului: VIRIX PROD SRL

Număr de referință: contract de finanțare nr. 6989/14.07.2021, cod SMIS 138489

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 19.03.2020; Data finalizării proiectului: 30.06.2023; Perioada de implementare: 40 luni

Valoarea totală a proiectului: 10.401.296,23 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 7.705.713,56 lei, iar finanțarea nerambursabilă 4.809.971,13 lei, unde 4.088.475,47 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR și 721.495,66 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea economica durabila a societatii VIRIX PROD SRL si cresterea avantajului competitiv prin realizarea unei investitii initiale, respectiv extinderea capacitatii de productie în domeniul prelucrarii lemnului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul specific nr. 1: Aprobarea proiectului de investitii si finantarea investitiei initiale conform POR 2014-2020

Obiectivul specific nr.2: Cresterea competitivitatii economice a firmei prin dotare si prin inovare

Obiectivul specific nr.3: Obtinerea avantajului competitiv prin certificarea sistemului de management integrat, certificarea produsului si participare la un târg international de profil, în calitate de expozant

Rezultatele proiectului:

Rezultat 1

Rezultat 2

Rezultat 3

Locul de implementare al proiectului: Comuna Crângurile, sat Crângurile de Sus, nr.56, cod postal 137173, jud. Dâmbovița.

INFORMATII CONTRACTORI

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

"Extinderea capacitatii de productie a societatii VIRIX PROD SRL"

Nr. crt. Denumire contractori implicati in implementarea contractului de finantare nr. 6989/14.07.2021 Obiectul contractului de achizitie Procedura de achizitie Valoarea contractului de achizitie Data semnării contractului
1 PROCONSULT SRL
  • Consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri
  • Consultanță în domeniul managementului executiei investitiei
  • Serviciile de consultanță vor fi prestate în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2, Apelul de proiecte POR/780/2/2 PI 2.2-IMM-Relansare (SE, SM, SV).

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 2016. 470.000,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 10.04.2020
  

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

www.inforegio.ro www.fonduri-ue.ro http://www.facebook.com/inforegio.ro